FACT

Sortlandshjelpa inngår i FACT-team Vesterålen ved Vesterålen DPS

FACT kan beskrives som fleksibel aktivt oppsøkende behandling og er rettet mot innbyggere med alvorlige psykiske lidelser og eventuelt problemer med rus og/eller avhengighet. FACT-teamet består av medarbeidere både fra spesialisthelsetjenesten, og målet er helhetlige og koordinerte tjenester som er tilpasset den enkelte.

Du kan lese mer om FACT her