MEA - aktivitet og helse

MEA er et treffsted med fokus på sosialt samvær og ulike aktiviteter.

Mål

God livskvalitet og mestring gjennom aktiviteter og sosialt samvær. Vi har spesielt fokus på kosthold, sosial trening, fysisk aktivitet og naturopplevelser. Det vektlegges at den enkelte skal være aktiv i eget liv og bedringsprosess.
 

Målgruppe

Voksne personer som har utfordringer med sin psykiske helse og/eller rus.
 

Aktivitetstilbudet tilbyr:

  • Ukentlige turer i skog og mark
  • Sosialt treffsted
  • Aktivitetstilbud i samarbeid med mental helse