Oppsøkende psykisk helsetjeneste

Sortlandshjelpa har en oppsøkende psykisk helsetjeneste som gir hjelp der du er, uten krav om et spesielt oppmøtested.

Det kan være hjemme hos deg eller andre steder som passer. Vi har som utgangspunkt at alle personer har iboende ressurser, og vil hjelpe deg til å se og utvikle disse. Vi ønsker å ha fokus på dine drømmer, ønsker, mål og ressurser, samt tidligere erfaringer om hva som har fungert for deg. Vår viktigste oppgave er å hjelpe deg til å gjøre meningsfulle endringer i ditt liv som vil hjelpe deg å nå dine mål og ønsker.