Sinnemestring

Sortland kommune har et sinnemestringstilbud. Tilbudet er åpent for innbyggere i Sortland, og som sliter med å mestre sitt sinne. Sinnemestringstilbudet er en del av Sortlandshjelpa og er gratis.

Skjer det at du i sinne kan utagere:

  • mot andre gjennom å skrike til, skjelle ut, true, krenke osv.
  • mot gjenstander ved å kaste ting i veggen, slå i bordet, smelle med døren osv.

Og er du motivert til å endre din måte å takle sinne på?
Da kan et tilbud om sinnemestring være noe for deg.

Samtalene, som holdes sentralt på Sortland, er i form av individualsamtaler, dvs. ikke gruppetilbud.