Kartbestilling

Sortland kommune har både digitale og papirbaserte kart. Blant annet basiskart, arealplaner og temakart. Kommunen har originalansvaret for mange av dataene og har til enhver tid de mest oppdaterte kartene.

Kartsalg

Sortland kommune har følgende kart for salg:

  • Basiskart - FKB (Bygning, Tiltak, Eiendomsgrenser, Veg, Vann, Adresse, Terrengform, AR5 (markslag), Arealbruk, Naturinfo, Kulturminne, Verneområde)
  • Situasjonskart (PDF eller papir)
  • Arealplan og reguleringsplaner (PDF eller papir) - Digitalt planregister
  • VA-data (kommunale vann- og avløpsledninger og noen private ledninger og kummer)

Disse kartene kan leveres til våre kunder som digitale filer på SOSI eller PDF format.
 

Bestilling
Bestilling av alle kartdata gjøres fra kommunens Kartbestillingsportal eller via Infoland/Ambita

Unntak er bestilling av VA-data
Send e-post med ønsket område og dataformat til geodata@sortland.kommune.no eller til kontaktpersoner på høyre. VA-data krever en manuell datasjekk, så det kan ta noen dager før dataene er ferdig.

Kontaktinfo

Brynjar Larssen
Oppmålingsingeniør
76 10 91 03