I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres vedtak av Reguleringsplan for NF1, Ånstadsjøen. Planen er vedtatt i kommunestyret 13.02.2020 i sak 004/20.

Sortland har som mål å skape en attraktiv by med gode møteplasser for lokalbefolkningen og besøkende. Sortland vokser innover og det skal fortettes med kvalitet, der folkehelse og en grønnere fremtid står sentralt.

Prosjektet tar utgangspunkt i lokalt engasjement og skal gjennom samarbeid mellom kommunen, næringsliv og frivillige aktører planlegge og videreutvikle Frydenlundparken. Prosessen skal skape lokalt engasjement, aktivitet, stolthet og bidra til integrering.

Kom og bli med, du også!