Rambøll varsler oppstart av planarbeid og høring av planprogram for Gullkista masseuttak. Planområdet ligger i Sortland kommune, på Hinnøya, ca. 2 km fra bygda Blokken, ved Fiskefjorden og Rødbergbukta. Frist for å gi innspill er 30.9.2020.

  
 

Sortland har som mål å skape en attraktiv by med gode møteplasser for lokalbefolkningen og besøkende. Sortland vokser innover og det skal fortettes med kvalitet, der folkehelse og en grønnere fremtid står sentralt.

Prosjektet tar utgangspunkt i lokalt engasjement og skal gjennom samarbeid mellom kommunen, næringsliv og frivillige aktører planlegge og videreutvikle Frydenlundparken. Prosessen skal skape lokalt engasjement, aktivitet, stolthet og bidra til integrering.

Kom og bli med, du også!