Må du sende byggesøknad?

Sjekk om du må søke, om du kan søke selv eller om fagfolk må søke for deg.

Før du går i gang med byggearbeider, må du finne ut:

  • om tiltaket kan bygges uten søknad
  • om du selv kan stå som ansvarlig, eller
  • om det kreves at fagfolk står ansvarlige for tiltaket, for eksempel alle arbeider som angår bærende konstruksjoner. 
  • Husk dokumentasjonskravet til bygging under marin grense

Dette kan du bygge uten å søke kommunen om tillatelse. Husk da å melde inn det ferdige tiltaket til kommunen, slik at våre kart blir ajourført. 

Legg merke til at arbeider som ikke krever søknad skal ALLTID være i samsvar med bestemmelser som følger av kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan (også kalt områdeplan og detaljplan etter ny plan- og bygningslov) som eiendommen din omfattes av.    

Informasjon om hvilke bestemmelser som gjelder for den aktuelle eiendommen finner du i kommunes kart.
Her er fremgangsmåte for å finne frem til riktig plan.

Dersom du må søke, og kan stå som ansvarlig selv, finner du informasjon om hvordan du går videre her:
Slik sender du inn byggesøknad på egenhånd