3D-visualisering av egen strandsone

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt i gang et prosjekt for å teste en nylig etablert veileder for å lage 3D-modell av strandsone til bruk i planlegging og forvaltning. Sortland kommune har fått innvilget søknaden sin om å delta i prosjektet, og avdeling for Geodata er i gang med å lage 3D-modell for Sortlands strandsone. Målet med prosjektet er å gjøre forvaltningen av strandsonen til en enklere oppgave.

Klikk for stort bilde  

I søknaden om å delta i prosjektet, la Sortland kommune vekt på sin stabile befolkningsvekst og stor utbyggingsaktivitet spesielt i strandsonen. Ettersom sentrum i Sortland befinner seg i strandsonen, er det viktig å kunne visualisere mulighetsrom og begrensninger av byggehøyder nettopp her. En 3D-modell vil også kunne benyttes som et viktig beslutningsgrunnlag for både innbyggere og politikere som skal ta stilling til større kommende prosjekter i byen vår.

Resultatet av prosjektet skal legges fram i mai 2021. 

Andre kommuner som er valgt ut til å delta i prosjektet:

Alta, Asker, Bodø, Fredrikstad, Frøya, Heim, Orkland, Sveio og Ålesund