Hvordan går du som ansatt fram med din bekymring?

Som ansatt er du pålagt å handle om du opplever en bekymring knyttet til et barn. Det kan være helse, trivsel, familieliv eller lignende som har innvirkning på barnet. 

BTI handlingsveileder forteller deg hvordan du skal opptrå når du er bekymret for et barn.

Samhandlingsmodellen vil gi deg informasjon om hvordan arbeidet med barn og er unge er forankret og strukturert i vår kommune.