Ergo- fysioterapi og hjelpemidler

Rehabiliteringstjenesten gir tilbud til alle som av forskjellige årsaker ikke klarer å mestre hverdagen.

Hva tilbyr vi?

  • Habilitering og rehabilitering av kommunens innbyggere.
  • Utlån av hjelpemidler som blant annet krykker, rullator, rullestol, seng, toalettforhøyer, dusjkrakk o.l. på korttidsbehov.  
  • Fysioterapi til personer med korttidsopphold på Lamarktunet som har potensial til å flytte hjem, og fysioterapi til pasienter som har behov for rehabilitering i eget hjem.
  • Hjelpemiddelformidling med søknader til NAV hjelpemiddelsentral, oppfølging og veiledning.
  • Vurdering og veiledning til tilrettelegging av bolig.
  • Syns- og hørselskontakt:
    Hørselskontakt: Marit Brenna Hansen og Jack Blom.
    Synskontakt: Marit Brenna Hansen.

Rehabiliteringstjenesten består av ergoterapeut, fysioterapeut og hjelpemiddeltekniker.
Hjelpemiddeltekniker kan kontaktes ved behov for hjelp til tilpasning av hjelpemidler.
Tjenesten samarbeider med institusjonene og hjemmetjenestene i kommunen og Nordlandssykehuset, Vesterålen.

Henvendelse om tjenester

For å henvende deg til kommunale fysioterapeuter eller ergoterapeut må du benytte skjema under.
Du behøver ikke henvisning fra lege, du må selv må fylle ut alle opplysninger (eller pårørende/foresatte/verge e.l.)  Skjemaet må skrives ut og sendes til adressen som står øverst på skjemaet. Skjemaet kan også leveres i postkassen utenfor kontorene våre på Lamarktunet bo- og rehabiliteringssenter, konvolutten må merkes fysio/ergo.

 

Pasienter som har behov for fysioterapi kan oppsøke fysioterapeut direkte.
Det er en forutsetning for stønad at pasienten går til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen.

Informasjon om frikort og egenandel hos fysioterapeut og manuellterapeut.
 

Prioriteringsnøkkel

Prioriteringsnøkkel over hvordan fysioterapeutene i kommunen skal prioritere ift pasienter på venteliste.
Formålet med prioriteringsnøkkelen er:
• Sikre lik prioritering av henvisninger uavhengig av bosted, kjønn og sosial status.
• Sikre at prioriteringer er i tråd med lovverk, nasjonale og lokale føringer og yrkesetiske retningslinjer.
• Sikre informasjon om prioritering av fysioterapitjenesten til pasienter og samarbeidspartnere.
 

Prioriteringsnøkkel for ergo- og fysioterapitjenesten i Sortland kommune
Prioritet Problemstilling Maks ventetid
Rask intervensjon vurderes å ha særlig stor betydning for brukerens funksjonsnivå, lindring og livskvalitet - Terminalfase/ kort forventet levetid - Brått funksjonstap og/eller akutte behov. - Overgangsfaser mellom 1., 2. og 3. linjetjenesten, der tiltak må påbegynnes raskt. 1 uke
Tidlig intervensjon vurderes å ha stor betydning for å sette brukeren i stand til å gjenvinne, utvikle eller opprettholde funksjonsnivå og hindre ytterligere funksjonstap - Akutt sykdom/skade/lidelse hvor funksjon eller smertetilstand vesentlig forverres dersom iverksetting av tiltak utsettes. - Alvorlig sykdom hvor tiltak er rettet mot lindring i betydelig grad, egenaktivitet eller sosial deltakelse. - Brått funksjonstap. 2 uker
Intervensjon forventes å ha betydning for brukeren for å forbedre og/eller opprettholde funksjonsnivå og livskvalitet. - Begynnende funksjonstap. - Kronisk sykdom/ funksjonsproblemer i faser med forverring. - Personer i overføringsfaser der tiltak kan vente inntil 1 måned. 1 måned
Intervensjon ansees som hensiktsmessig for bruker, men kan vente. - Funksjonsproblemer/ kronisk sykdom i stabil fase. - Planlagte overføringsfaser. - Oppfølging nødvendig. Kan planlegges i god tid. 3 måneder

 

Private fysioterapeuter med driftstilskudd fra Sortland kommune

Sortland Fysioterapi og manuell terapi AS
Gårdsalleen 10A, 8401 Sortland
Telefon 76 11 05 30 - 992 50 530
e-post: post@sortfys.no
Spesiell kompetanse: Trening, aktiv med artrose, barn, manuell terapi/barn, hjerterehabilitering, trykkbølgebehandling og onkologi/lymfødem.

Institutt for manuell terapi Sortland AS
Søndre Frydenlund Alle 6, 8400 Sortland
Telefon 76 11 05 40
e-post: sven.f@imt-sortland.nhn.no
Spesiell kompetanse: Manuellterapi, muskel- og skjelettplager
 

Gullviks Fysikalske institutt
Vesterålsgata 10, 8400 Sortland
Telefon 76 12 15 28
e-post: ingridgullvik@gmail.com
Spesiell kompetanse: Muskel- og skjelettplager, stress og utslitthet
 

Fortuna Fysioterapi
Knut Olav Nordmeland
Søndre Frydenlund Alle 6, 8400 Sortland
Telefon 900 24 205 
e-post: Fortunafysioterapi@gmail.com
Spesiell kompetanse: Muskel- og skjelettplager, injeksjonsbehandling, ultralydscanning

Kontaktinfo

Marit Brenna Hansen
Ergoterapeut
917 54 838
Christina B. Nørbech
Fysioterapeut
917 59 458
Andrea Steinsvik
Fysioterapeut
952 64 136
Kristin Henden
Fysioterapeut
952 64 027
Jack Blom
Hjelpemiddeltekniker
908 98 722
Andreas Remen
Hjelpemiddeltekniker
916 63 873