Ergo- fysioterapi og hjelpemidler

Rehabiliteringstjenesten gir tilbud til alle som av forskjellige årsaker ikke klarer å mestre hverdagen.

Hva tilbyr vi?

  • Habilitering og rehabilitering av kommunens innbyggere.
  • Utlån av hjelpemidler som blant annet krykker, rullator, rullestol, seng, toalettforhøyer, dusjkrakk o.l. på korttidsbehov.  
  • Fysioterapi til personer med korttidsopphold på Lamarktunet som har potensial til å flytte hjem, og fysioterapi til pasienter som har behov for rehabilitering i eget hjem.
  • Hjelpemiddelformidling med søknader til NAV hjelpemiddelsentral, oppfølging og veiledning.
  • Vurdering og veiledning til tilrettelegging av bolig.
  • Syns- og hørselskontakt:
    Hørselskontakt: Marit Brenna Hansen og Jack Blom.
    Synskontakt: Marit Brenna Hansen.

Rehabiliteringstjenesten består av ergoterapeut, fysioterapeut og hjelpemiddeltekniker.
Hjelpemiddeltekniker kan kontaktes ved behov for hjelp til tilpasning av hjelpemidler.
Tjenesten samarbeider med institusjonene og hjemmetjenestene i kommunen og Nordlandssykehuset, Vesterålen.

Henvendelse om tjenester

For å henvende deg til kommunale fysioterapeuter eller ergoterapeut må du benytte skjema under.
Du behøver ikke henvisning fra lege, du må selv må fylle ut alle opplysninger (eller pårørende/foresatte/verge e.l.)  Skjemaet må skrives ut og sendes til adressen som står øverst på skjemaet. Skjemaet kan også leveres i postkassen utenfor kontorene våre på Lamarktunet bo- og rehabiliteringssenter, konvolutten må merkes fysio/ergo.

 

Pasienter som har behov for fysioterapi kan oppsøke fysioterapeut direkte.
Det er en forutsetning for stønad at pasienten går til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen.

Informasjon om frikort og egenandel hos fysioterapeut og manuellterapeut.
 

Prioriteringsnøkkel over hvordan fysioterapeutene i kommunen skal prioritere ift pasienter på venteliste.
Formålet med prioriteringsnøkkelen er:
• Sikre lik prioritering av henvisninger uavhengig av bosted, kjønn og sosial status.
• Sikre at prioriteringer er i tråd med lovverk, nasjonale og lokale føringer og yrkesetiske retningslinjer.
• Sikre informasjon om prioritering av fysioterapitjenesten til pasienter og samarbeidspartnere.

Kontaktinfo

Marit Brenna Hansen
Ergoterapeut
917 54 838
Christina B. Nørbech
Fysioterapeut
917 59 458
Andrea Steinsvik
Fysioterapeut
952 64 136
Maria Bringaker
Fysioterapeut
952 69 027
Astri Jakobsen
Turnusfysioterapeut
952 64 329