Kommunalt ansatte fysioterapeuter

I vårt kommunale helsetilbud inngår både kommunale fysioterapeuter og avtalefysioterapeuter (private fysioterapeuter med driftsavtale)
Det er samme egenandel for behandling hos kommunale fysioterapeuter og avtalefysioterapeuter.
Hovedregelen er at du oppsøker avtalefysioterapeuter dersom du kan ta deg dit selv. Hvis du av helsemessige årsaker ikke har mulighet til det, kan kommunal fysioterapi være aktuelt.

Kommunalt ansatte fysioterapeuter tilbyr:

  • individuelt tilpasset behandling, trening og veiledning til pasienter som ikke kan få oppfølging på fysikalsk institutt
  • forebyggende tiltak, f.eks. fallforebyggende gruppetrening
  • behandling/opptrening i en begrenset periode, såkalt bolkebehandling 
  • oppfølging i samarbeid med skole, barnehage, institusjon, hjemmetjeneste o.l.
  • vurdering og veiledning i forhold til bruk av hjelpemidler. Se kommunens nettside om kommunalt ansatte ergoterapeuter eller hjelpemidler fra kommunalt lager for informasjon om hjelpemidler og boligvurdering.

 

I ferier og høytider må det påberegnes noe lengre ventetid. 

 

Henvendelse til kommunefysioterapeutene

Vennligst benytt søknadsskjema:

Søknadsskjema

 

 

 


Prioriteringsnøkkel
Prioriteringsnøkkel viser hvordan fysioterapeutene i kommunen prioriterer henvendelser.

Priser på fysioterapitjenester

Informasjon om egenandeler og frikort

Kontaktinfo

Line Haaland
Fysioterapeut
95264027
Andrea Steinsvik
Fysioterapeut
95264136
Christina B. Nørbech
Fysioterapeut
91759458
Adelén Dahl
Turnusfysioterapeut
95264329