Kommunalt ansatte fysioterapeuter

I vårt kommunale helsetilbud inngår både kommunale fysioterapeuter og avtalefysioterapeuter (private fysioterapeuter med driftsavtale)
Det er samme egenandel for behandling hos kommunale fysioterapeuter og avtalefysioterapeuter.
Hovedregelen er at du oppsøker avtalefysioterapeuter dersom du kan ta deg dit selv. Hvis du av helsemessige årsaker ikke har mulighet til det, kan kommunal fysioterapi være aktuelt.

Kommunalt ansatte fysioterapeuter tilbyr:

  • individuelt tilpasset behandling, trening og veiledning til pasienter som ikke kan få oppfølging på fysikalsk institutt
  • forebyggende tiltak, f.eks. fallforebyggende gruppetrening
  • behandling/opptrening i en begrenset periode, såkalt bolkebehandling 
  • oppfølging i samarbeid med skole, barnehage, institusjon, hjemmetjeneste o.l.
  • vurdering og veiledning i forhold til bruk av hjelpemidler. Se kommunens nettside om kommunalt ansatte ergoterapeuter eller hjelpemidler fra kommunalt lager for informasjon om hjelpemidler og boligvurdering.

 

Henvendelse til kommunefysioterapeutene

Vennligst benytt søknadsskjema:

Søknadsskjema


Prioriteringsnøkkel
Prioriteringsnøkkel viser hvordan fysioterapeutene i kommunen prioriterer henvendelser.

Priser på fysioterapitjenester

Informasjon om egenandeler og frikort

Tjenestsbeskrivelse for fysioterapi

Kontaktinfo

Kristin Henden
Fysioterapeut
95264027
Christina B. Nørbech
Fysioterapeut
91759458
Line Haaland
Fysioterapeut
95264136