Kommunalt ansatte fysioterapeuter

I vårt kommunale helsetilbud inngår både kommunale fysioterapeuter og avtalefysioterapeuter (private fysioterapeuter med driftsavtale).
Det er samme egenandel for behandling hos kommunale fysioterapeuter og avtalefysioterapeuter.
Hovedregelen er at du oppsøker avtalefysioterapeut dersom du kan ta deg dit selv. Hvis du av helsemessige årsaker ikke har mulighet til det, kan kommunal fysioterapi være aktuelt.

Kommunen har fysioterapeuter som tilbyr:

  • individuelt tilpasset behandling, trening og veiledning til pasienter som ikke kan få oppfølging på fysikalsk institutt
  • forebyggende tiltak, f.eks. fallforebyggende gruppetrening
  • behandling/opptrening i en begrenset periode, såkalt bolkebehandling (se utfyllende informasjon under Prioriteringsnøkkel)
  • oppfølging i samarbeid med skole, barnehage, institusjon, hjemmetjeneste o.l.
  • vurdering og veiledning i forhold til bruk av hjelpemidler. Se kommunens nettside om kommunalt ansatte ergoterapeuter eller hjelpemidler fra kommunalt lager for informasjon om hjelpemidler og boligvurdering.

 

Henvendelse til fysioterapeutene

 

Benytt søknadsskjema:

Søknadsskjema (PDF, 145 kB)


Prioriteringsnøkkel
Prioriteringsnøkkel viser hvordan fysioterapeutene i kommunen prioriterer henvendelser.
 

Priser og informasjon om frikort

Informasjon om frikort og egenandel hos fysioterapeut og manuellterapi

Kontaktinfo

Andrea Steinsvik
Fysioterapeut
952 64 136
Christina B. Nørbech
Fysioterapeut
917 59 458
Marit Brenna Hansen
Ergoterapeut
917 54 838
Kristin Henden
Fysioterapeut
952 64 027
Hanna Norheim
Turnusfysioterapeut
952 64 329