Hjemmehjelp/praktisk bistand i hjemmet

Praktisk bistand er behovsprøvd, og ytes til personer som selv ikke klarer praktiske oppgaver som husvask, matlaging o.l.

Hvem kan få tilbudet?
Du må ha et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder.
Tjenesten kan gis som hverdagsrehabilitering og/eller praktisk bistand.

Hva koster det?

Mottakere av hjemmehjelp/praktisk bistad må betale egenandel.
Priser på hjemmehjelp/praktisk bistand.

 

Søknad 

Søknad om hjemmehjelp/praktisk bistand rettes til Tjenestekontoret.

Kontaktinfo

Eirin Edvardsen
Enhetsleder Lag 1
95264360
Brit Mona Kristiansen
Enhetsleder Lag 2
93033587
Linda Bakke Pedersen
Enhetsleder Lag 3
95264129
Grete Hjelle
Enhetsleder Sjøgata bofellesskap
99779104