Hjemmehjelp/praktisk bistand i hjemmet

Praktisk bistand er behovsprøvd, og ytes til personer som selv ikke klarer praktiske oppgaver som husvask, matlaging o.l.

Hvem kan få tilbudet?
Du må ha et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonshemming eller alder.
Tjenesten kan gis som hverdagsrehabilitering og/eller praktisk bistand.

Hva koster det?

Mottakere av hjemmehjelp/praktisk bistad må betale egenandel.
Priser på hjemmehjelp/praktisk bistand.

 

Søknad 

Søknad om hjemmehjelp/praktisk bistand rettes til Tjenestekontoret.

Kontaktinfo

Brit Mona Kristiansen
Avdelingsleder Lag 2
76 10 85 80
930 33 587
Linda Bakke Pedersen
Avdelingsleder Lag 3
952 64 129
Dagrun Andersen
Avdelingsleder
76 10 95 83
996 44 880