Brukerutvalg institusjon

Brukerutvalget er et rådgivende organ for enhetsleder. Brukerutvalget skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold. Brukerutvalget skal høre brukere og pårørende som gruppe, ikke som enkeltpersoner.

Brukerutvalget er en spennende møteplass som skal være preget av likeverdighet og gjensidig respekt for hverandres ulike perspektiver og ståsted.

Brukerutvalget består av enhetsleder og 3 representanter for brukere og pårørende. Det holdes 4 møter/år.

Kontaktinfo

Brukerrepresentanter:

Ulf Johansen
send e-post
92 63 07 79

Birgit Davidsen
send e-post
91 16 54 39

Janne Strand
send e-post
97 60 85 55