Kartbestilling

Sortland kommune kan tilby både digitale og papirbaserte kart. Kommunen har originalansvaret for mange av dataene og har til enhver tid de mest oppdaterte kartene.

Bestilling

Bestilling av alle kartprodukter gjøres fra kommunens kartbestillingsportaler. Her kan du bestille både ferdige PDF-kart og kartdata (SOSI, dxf, dwg, FileGDB, GML).

Søk opp eiendommen/adressen for området du er interessert i, og velg produkter fra listen. Husk å trykke på "alle produkter" etter du har søkt opp adresse/eiendom.  

 

 Sortland e-torg                         Ambita Infoland

 

 

 

Unntak:

1) Behov for kartdata som ikke dekkes av standardprodukter fra e-Torg eller Ambita

Spesielle ønsker for kart/kartdata leveres som digitale filer på SOSI eller PDF-format. Leveranse prises i henhold til gebyrregulativ.

Eksempler på kart Sortland kommune kan levere:

  • Basiskart - FKB (Bygning, Tiltak, Eiendomsgrenser, Veg, Vann, Adresse, Terrengform, AR5 (markslag), Arealbruk, Naturinfo, Kulturminne, Verneområde)
  • Situasjonskart (PDF eller papir)
  • Arealplan og reguleringsplaner (PDF eller papir) - Digitalt planregister

 

Send forespørsel til geodata@sortland.kommune.no