Publisert 28.03.2018

Torsdag 22. mars åpnet Utstyrsloftet i gamle Røde-Kors bygget på Sortland. Hos oss kan du låne utstyr til turen din. Torsdager har vi åpent fra 15.00 til 19.00. Velkommen!

 

Publisert 07.03.2018
Strandrydding 1

Det er anledning til å plukke avfall i fjære- og strandområdene i Sortland også i 2018. 

Publisert 07.03.2018

Sortland kommunes trafikksikkerhetsplan er gjeldende fra 2014 og ut 2017. Det er igangsatt et arbeid for å revidere planen, og det tas sikte på at ny plan skal behandles politisk i løpet av våren 2018.

Ny plan vil blant annet legge grunnlag for at kommunen kan beholde status som "Trafikksikker kommune". Planen skal også danne grunnlag for å søke om trafikksikkerhetsmidler til ulike tiltak, foruten at den skal hjelpe organisasjonen til å ha et tilstrekkelig fokus på trafikksikkerhetsarbeidet.

Publisert 05.03.2018
trafikk

Våren 2018 skal Sortland kommune arbeide med et prosjekt som omfatter utarbeidelse av trafikkanalyse og mulighetsstudie for FV82  Vesterålsgata, samt en handelsanalyse for Sortland.

I den forbindelse har kommunen i samarbeid med Sortland Næringsforening initiert et møte om prosjektet. Dette avholdes onsdag 7. mars, kl. 12.00-13.30 i møterom 2, Rådhus 2.

Hensikten er å gi lokalt næringsliv og lokale aktører anledning til å komme med innspill til konkurransegrunnlag og oppdragsbeskrivelse for analysene. 

 

 

Publisert 27.02.2018
Akvakultur

Egil Kristoffersen & Sønner AS søker om tillatelse til endring eksisterende lokalitet i Hellfjorden, på kommunegrensa mellom Sortland og Bø kommuner.  Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i 4 uker i perioden 27.02.-27.03.2018

 

Publisert 22.02.2018

Det er nå mulighet for å søke om SMIL-midler. Som i fjor er det to søknadsfrister, 15. mars og 15. august. Søker du innen 15. mars kan du regne med å få svar innen 1. juli, og søker du innen 15. august kan du få svar innen 10. november.

Publisert 19.02.2018
Formannskapsmøte

Møtedato: torsdag 22. februar 2018
Møtested: møterom I, Rådhus II
Tid: kl 13.30-16.00.

Innkalling med saksliste finner du her: Kontrollutvalget 22.02.2018 (PDF, 462 kB)

 

 

Publisert 15.02.2018
Min eiendom

Nå kan du finne informasjon om din(e) eiendom(mer) i kommunen vedrørende blant annet kommunale gebyrer, kart, tinglyste heftelser, utfakturerte gebyrer og det meste du trenger av informasjon om din eiendom.

 

Publisert 15.02.2018
Rådhusgata

Sortland kommune er i ferd med å tildele adressenavn for alle områder i kommunen. I 2017 ble 67 veinavn vedtatt i Kommunestyret og Driftsutvalget. Se alle vedtatte veinavn her.

 

Publisert 15.02.2018
Formannskapsmøte

Torsdag 15. februar 2018 kl 10.00 i Kommunestyresalen, Rådhus I.

Sakspapirer til møtet finner du her når de er klar

Her kan du se kommunestyremøtet live