Publisert 14.06.2018
bål-ulovlig

St. Hansbålet skal være bygd opp av rent trevirke, hogstavfall, trær og røtter.

Publisert 14.06.2018
Politisk møte

Kommunestyremøte torsdag 14. juni 2018 kl 10.00 i Kommunestyresalen, Rådhus I.

Sakspapirer til møtet finner du her når de er klar.

Her kan du se kommunestyremøtet live.

 

 

Publisert 13.06.2018
Penger_2

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2018. Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2018.

Publisert 28.05.2018
Vegarbeid_skilt.jpg

Alle som skal arbeide på eller ved kommunale veier, skal bruke Statens vegvesens sitt skjema søknad om arbeidsvarsling og håndbok N301 skal følges.

Søknaden sendes Sortland kommune, postboks 117, 8401 Sortland eller postmottak@sortland.kommune.no og merkes arbeidsvarsling.

Det må påregnes 2 - 4 dagers saksbehandlingstid etter at søknad er registrert hos Sortland kommune.

Se utdypende artikkel under kommunale veier på vår hjemmeside.

Publisert 24.05.2018
camping i telt

Vår- og sommeraktiviteter står for døren og vi har utstyr du kan låne - gratis!
Sykler, telt og stormkjøkken er noe av det vi har i vårt sortiment.
Kom å se om du finner noe!

Publisert 23.05.2018
Politisk møte

Formannskapsmøte torsdag 31. mai kl 09.00 i Møterom II, Rådhus II.

Sakspapirer til møtet finner du her når de er klar.

 

Publisert 15.05.2018
Bilde 35_2

Sortland kommune har etablert en del tiltak for å rekruttere sykepleiere til kommunen. Her er gode argumenter, og spennende muligheter om du tar spranget til en særs aktiv Vesterålskommune. Du er hjertelig velkommen som søker!

Her finner du våre utlyste stillinger

 

Publisert 15.05.2018
Politisk møte

Kontrollutvalget har møte den 24.05.2018

Møterom 1 rådhus 2  kl. 1330

Møte er åpent for allmenheten, men enkelte saker vil holdes for lukkede dører.

 

Publisert 14.05.2018
Barn BUFdir
Forslag til ny plan legges ut til høring med høringsfrist 22. juni 2018.
 
 

Innspill til planen bes merket med saksnummer 16/479, og sendes til Sortland kommune, postboks 117, 8401 Sortland, eller som epost til postmottak@sortland.kommune.no

Publisert 14.05.2018

Reguleringsplanen er vedtatt i Sortland kommunestyres møte 15.02.2018 i sak 003/18.   Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-12.