Hvordan gå fram når du er urolig for et barn eller en ungdom?

I vår kommune tar vi alle bekymringer, små og store, som gjelder barn og unge like alvorlig. Om du har en bekymring for et ufødd barn, et barn i familien eller noen i nabolaget, er det godt å ha en voksen som ser barnets sin situasjon og bidrar til at barnet får den oppfølgingen det trenger.

Du kan melde din bekymring til alle i kommunen som arbeider med barn

Det kan være pedagogisk medarbeider, lærer, barnehagelærer, skoleleder, styrer i barnehage, helsesykepleier, SLT-koordinator eller henvend deg til Servicetorget hvis du trenger veiledning om hvem du bør henvende deg til.
 

LES MER:

  • Hva kan uro være?
  • BTI handlingsveileder beskriver hvordan ansatte i Sortland kommune handterer sin uro for barn.
  • Barn som pårørende beskriver at mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Artikkelen gir deg innsikt i hvordan det kan påvirke barnet, hvordan en kan følge opp barnet, hvilke tilbud som finnes og hvem en kan kontakte for hjelp.
     

Tjenester for barn og unge

Tjenester for barn og unge
Tilbud Telefon
Helsestasjon 95264320
Skolehelsetjenesten Se egen oversikt på side
Helsestasjon for ungdom 952 64 238
Barnevernet i Vesterålen 979 93 800
Familievernkontoret 466 15 660
PPD Vesterålen 76 11 32 20
Alarmtelefon barn og unge 116111
SLT koordinator 451 71 747
Legekontor 76 10 90 00
Legevakt 116117
Konsultasjonsteam ved vold og seksuelle overgrep 952 64 236
Psykisk helse og rus 952 64 357

 

Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt:

Meld saken direkte til barneverntjenesten