Brukerutvalg psykisk helse og rus

Brukerutvalget er et rådgivende organ for enhetsleder. Brukerutvalget skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold. Brukerutvalget skal høre brukere og pårørende som gruppe, ikke som enkeltpersoner.

 

Brukerutvalget er en spennende møteplass som skal være preget av likeverdighet og gjensidig respekt for hverandres ulike perspektiver og ståsted.

Brukerutvalget består av enhetsleder og 3 representanter for brukere og pårørende. Det holdes 4 møter/år.

 

 

 
 
Referat 2018

 

Kontaktinfo

Brukerrepresentanter:

Arvid Hansen
915 68 135

Marius Mikkelsen
Send e-post
454 35 254

Guri Henriksen

Kari Greiner